Premis

Premi Cultura Deltebre 2017

Premi Nacional de Cultura 2014

Premi Ciutat de Barcelona 2013

Premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2012

Premi Ebre Líders 2011 a l’ebrenc de l’any

2017

– Premi Cultura Deltebre 2017 de l’Ajuntament de Deltebre al millor esdeveniment cultural pel Festival Deltebre Dansa (Catalunya).


2015

– Nominació al premi Lunas del Auditorio 2015 per l’espectacle Telegrama a los ángeles (Mèxic).

– Nominació als Premis de la Crítica 2015 per l’espectacle A place to bury strangers (Catalunya).


2014

 – Premi Nacional de Cultura 2014 de la Generalitat de Catalunya por la seva carrera com a coreògraf innovador (Catalunya).


2013

– Premi Ciutat de Barcelona 2013, categoria de Dansa, per l’espectacle A place to bury strangers (Catalunya).

– Nominació al Premi Butaca 2013 per l’espectacle A place to bury strangers (Catalunya).

– Nominació als Premis Zirkòlika de Circ de Catalunya 2013 per l’espectacle A place to bury strangers (Catalunya).

– Nominació al premi Storm of the Year 2013 per l’espectacle Enclave 4/7 (Polònia).

– Nominació al premi Ebre Líders 2013 per la seva projecció cultural (Catalunya).


2012

 – Premi Cultura Deltebre 2012 al Millor Esdeveniment Cultural pel Festival Deltebre Dansa 2011 (Catalunya).

 – Premi FAD Sebastià Gasch d’Arts Parateatrals 2012 per les seves creacions coreogràfiques úniques (Catalunya).


2011

 – Premi Ebre Líders 2011 a l’ebrenc de l’any (Catalunya).


2001

 – Premi Prix SACD de la Création Chorégraphique 2001 de la Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques per l’espectacle Natural Strange Days (Bèlgica).


1996

– Premi Certamen Coreográfico de Madrid 1996 per l’espectacle Common Essence (Espanya).


1994

– 2n premi (compartit) del concurs Ricard Moragas 1994 per l’espectacle Canción de cigarra.

Personal data processing consent

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulation Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.

Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.

Data communicationdata will not be given to any third party, except as required by law.

User’s rights:

Contact details to exercise your rights:
Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: [email protected]

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Consentiment per al tractament de dades personals

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: [email protected]

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×
Consentimiento para el tratamiento de datos personales

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.

Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: [email protected]

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
X