Roberto Olivan inaugura l’Obrador – Espai de Creació a Deltebre

L’espai neix com a seu oficial de la companyia Roberto Olivan Performing Arts

Després de mesos d’intensa feina adequant l’espai, el passat dissabte 1 de juliol, s’obrien les portes de l’Obrador – Espai de Creació, nova seu oficial de la companyia de Roberto Olivan, fundador i director artístic de R.O.P.A. – Roberto Olivan Performing Arts i del Festival Deltebre Dansa. L’acte d’inauguració va anar a càrrec de la consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Ruiz i Isern; l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler i Panisello, i del mateix Olivan.

El projecte, ubicat a l’antiga Cambra Arrossera de Deltebre, ha estat possible gràcies a una cessió d’espai per part de l’Ajuntament de Deltebre. l’Obrador neix amb l’objectiu principal de desestacionalitzar l’activitat artística al municipi. D’aquesta manera, l’espai es converteix en centre de creació artística durant tot l’any, ja que no només donarà suport a les activitats del Festival Deltebre Dansa, sinó que també acollirà l’activitat continuada de la companyia. Com a part de la seva activitat, des del 2001, R.O.P.A. ha creat, produït i portat per tot el món les seves produccions, tallers i també encàrrecs per a companyies de dansa, universitats, escoles, conservatoris i centres de dansa.

Durant la inauguració, Olivan va realitzar una breu mostra de la nova creació de la companyia, Cuculand Souvenir, que s’estrenarà l’abril del 2018. Amb aquesta acció, Olivan va voler mostrar com l’Obrador ja ha iniciat la seva activitat artística a Deltebre, obrint, així, les portes a la creació artística internacional al territori.

Personal data processing consent

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulation Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.

Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.

Data communicationdata will not be given to any third party, except as required by law.

User’s rights:

Contact details to exercise your rights:
Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: [email protected]

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Consentiment per al tractament de dades personals

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: [email protected]

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×
Consentimiento para el tratamiento de datos personales

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.

Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: [email protected]

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
X