La companyia

No són els escenaris, no són els elogis… Es tracta de la força inherent de les arts escèniques per construir ponts intangibles de resistència a l’statu quo

Roberto Olivan Performing Arts és la companyia de dansa fundada pel coreògraf i ballarí Roberto Olivan

No són els escenaris, no són els elogis… Es tracta de la força inherent de les arts escèniques per construir ponts intangibles de resistència a l’statu quo

Roberto Olivan Performing Arts és la companyia de dansa fundada pel coreògraf i ballarí Roberto Olivan

“Necessitem ritme. Necessitem anar i tornar de l’humor a la reflexió. Necessitem una combinació exacta entre la sorpresa, el joc i el dolor. Necessitem ser transportats a explosions a través d’un control total dels moviments. Necessitem espirals d’energia, batecs directes de pensament i emocions. Necessitem que la dansa sigui la veritat natural que agiti la nostra consciència i contragui les nostres ànimes”, Roberto Olivan

R.O.P.A. – Roberto Olivan Performing Arts va ser fundada per Roberto Olivan l’any 2001 a Brussel·les, quan llavors era coneguda com la companyia de dansa Enclave. Actualment, R.O.P.A. està establerta al cor del Delta de l’Ebre (Catalunya), on té la seva seu, l’Obrador – Espai de Creació.

Com a part de la seva activitat, des del 2001, la companyia ha creat, produït i portat internacionalment les seves pròpies produccions, tallers i també encàrrecs per a companyies de dansa, universitats, escoles, conservatoris i centres de dansa. Així mateix, R.O.P.A. és la companyia organitzadora del Festival Deltebre Dansa (Catalunya).

EL MÈTODE

El vaivé d’Olivan pel món ha marcat clarament la seva forma d’interpretar-lo. La contemplació i l’estudi del moviment l’han portat a plantejar un univers molt més íntim a partir d’obres de qualitat. Olivan és un creador obert i qüestionador, que busca constantment distingir entre quelcom establert i quelcom insurrecte. Amant dels riscos, crea continus retrobaments entre els signes vells assumits i el sorgiment d’una nova lògica usada com a mecanisme per transgredir els límits.

Les seves peces de dansa reflecteixen la percepció inusual del coreògraf i la seva necessitat d’establir un diàleg amb altres disciplines. És per això, que el seu treball acostuma a incorporar elements de circ contemporani, dramatúrgia i altres gèneres artístics a través de les habilitats innates dels ballarins. Olivan fa servir una barreja de llenguatges artístics i es recolza en l’experiència i en les aspiracions dels intèrprets amb la intenció de desencadenar un moviment primigeni i crear teatre físic orgànic.

 Descarregar dossier companyia

Personal data processing consent

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL is responsible for the User’s personal data and notifies that these data will be treated in accordance with the current regulation Commission Regulation (EU) 2016/679 of 27 April 2016 (GDPR), for which the following information is provided:

Purpose of the processing: keep a business relationship and the sending of information about our products and services.

Criteria for data conservation: data will be kept as long as there is a mutual interest to keep the purpose of the processing. When data will not be necessary for the main purpose, they will be deleted with proper security measures to ensure the anonymity of the data or their total destruction.

Data communicationdata will not be given to any third party, except as required by law.

User’s rights:

Contact details to exercise your rights:
Mailing address: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Email: [email protected]

To continue, you must ensure that you have read and you agree with the prior clause.

×
Consentiment per al tractament de dades personals

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL és el Responsable del tractament de les dades personals de l’Usuari i l’informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril de 2016 (GDPR), per la qual cosa li facilita la següent informació del tractament:

Fi del tractament: mantenir una relació comercial i l’enviament de comunicacions sobre els nostres productes i serveis.

Criteris de conservació de les dades: es conservaran mentre hi hagi un interès mutu per mantenir la fi del tractament i quan ja no sigui necessari per a tal fi, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per garantir la seudonimització de les dades o la destrucció total de les mateixes.

Comunicació de les dades: no es comunicaran les dades a tercers, excepte per obligació legal.

Drets que assisteixen a l’Usuari:

Dades de contacte per exercir els seus drets:
Adreça postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA)
Adreça electrònica: [email protected]

Per continuar, vostè ha d’acceptar que ha llegit i està conforme amb la clàusula anterior.

×
Consentimiento para el tratamiento de datos personales

ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL es el responsable del tratamiento de datos personales del Usuario y le informa que estos datos serán tratados de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 de 27 de abril de 2016 (GDPR), por la cual cosa le facilita la siguiente información del tratamiento:

Finalidad del tratamiento: mantener una relación comercial y el envío de comunicaciones sobre nuestros productos y servicios.

Criterios de conservación de los datos: se conservarán mientras haya un interés común para mantener la finalidad del tratamiento y cuando ya no sea necesario para tal fin, se suprimirán con medidas de seguridad adecuadas para garantizar el anonimato de los datos o la destrucción total de los mismos.

Comunicación de los datos: no se comunicarán los datos a terceros, salvo por obligación legal.

Derechos del Usuario:

Datos de contacto para ejercer sus derechos:
Dirección de correo postal: ROBERTO OLIVAN PERFORMING ARTS SL. C/ Arnes, 13 – 43500 TORTOSA (TARRAGONA).
Correo electrónico: [email protected]

Para continuar, usted debe aceptar que ha leído y está conforme con la cláusula anterior.

×
X